Bezpečnostní služby

Záruka kvalitní ostrahy

Bezpečnostní služby

Strážní a bezpečnostní ochrana v rámci České republiky

Ostrahu provádíme na vrátnicích a veřejných objektech s možností využití cvičených psů. Jedná se většinou o ostrahu podniků, staveb, výstav a dalšího majetku, který je středem zájmu kriminálních delikventů a dalších nepoctivých lidí. Kromě této klasické ostrahy provádíme skrytou ochranu za účelem předcházení trestné činnosti, související s připravovaným napadením objektu, ochranu zaparkovaných vozidel zaměstnanců na parkovišti před vykradením nebo poškozením a recepční služby.

Hlavní náplní ostrahy jsou:

  • ochrana proti vniknutí do objektu a odcizení uskladněných materiálů a strojů,
  • zabezpečení režimu kontroly na vrátnicích při vstupu a výstupu z objektu,
  • zabezpečení při vývozu majetku mimo objekt zaměstnanci a návštěvníky,
  • recepční činnost a obsluha telefonní ústředny,
  • protipožární opatření,  opatření při haváriích vody, plynu a dalších,
  • informační a hlásné služby,
  • informace zasílané pravidelně majiteli objektu s návrhem opatření.

V případě mimořádných událostí a eventuální škodě vzniklé při ostraze zodpovídáme, při prokazatelném porušení zásad ostrahy a smlouvy, za způsobenou škodu. K tomuto účelu jsme pojištěni pojišťovnou KOOPERATIVA.

Okolnosti zvláštního zřetele vztahující se k zabezpečení ostrahy a dodržování zákonnosti při eventuálních zásazích pracovníků ostrahy řeší vysokoškolsky vzdělaný právník v oboru trestního práva. Rovněž připravujeme i zabezpečujeme odborné školení pro pracovníky ostrahy v obecné rovině a specificky dle konkrétně hlídaného objektu.

V případě, že se rozhodnete svěřit ochranu Vašeho majetku naší firmě, ubezpečujeme Vás, že budete spokojeni jak s kvalitou, tak s bezkonkurenční cenou.