Úklidové služby

Rychlý úklid za rozumné ceny

Úklidové služby

Hlavní náplní firmy je úklidová služba, kterou provádíme v Ostravě a blízkém okolí.

Zaměřujeme se na úklid:

  • kanceláří,
  • provozních strojírenských objektů,
  • domovů důchodců,
  • zdravotnických zařízení,
  • úřadů státní správy

a dále poskytujeme nárazové práce na objednávku jako např.:

  • úklid před kolaudacemi,
  • strojové čištění velkých hal
  • apod.

V objektech provádíme úklidové práce řízené odborně vyškolenými dispečery, kteří kontrolují kvalitu práce, operativně nasazují pracovní síly a prostředky, reagují na eventuální absence způsobené vážnou nemocí nebo při dovolených, nasazují náhradníky, jejichž bázi máme k tomuto účelu vytvořenou z řad důchodkyň a studentů.

K zabezpečení sociálně-mzdového a ekonomického programu zaměstnáváme pracovníky s patřičným odborným vzděláním, kteří mají na starost kvalitní chod firmy po stránce účetnické, mzdové a personální agendy.

V materiálním zabezpečení pro provádění úklidových prací disponujeme vlastním skladem čistících prostředků. Vlastníme atest těchto prostředků, jejichž používání při úklidu předem konzultujeme s objednatelem úklidových prací a respektujeme jeho požadavky. Schválené používání čistících prostředků se řídí dle vypracovaných tabulek. Dále při úklidu používáme úklidové vozíky, kvalitní vysavače s dobrým sacím účinkem. Také vlastníme park čistících strojů používaných při úklidu.

Zásadní výhodou zabezpečení úklidu naší firmou je skutečnost, že Vám odpadnou starosti s organizováním úklidu a zajišťováním čistících a jiných technických prostředků, dále starosti personální, mzdové a daňové. Hlavní prioritou privatizace v této oblasti jsou důvody ekonomických úspor.

Přijatelná cena, vysoce kvalitní úklid založený na propracované organizaci práce a výběru čistících a desinfekčních prostředků je zárukou spokojenosti našich zákazníků.